Pengurus

SUSUNAN PENGURUSAN YAYASAN

PEMBINA

  1. Drs. Wijayanto, MA.
  2. Hj. Lilik Indriati

DEWAN PENGAWAS

  1. Arif Priyo Prabowo, S.Kom.I.
  2. Yami Rodiah
  3. Sri Jati Rahayu, S.Pd.

KETUA                       : Ulaya Ahdiadi, M.Hum

SEKRETARIS          : Danang Dwi Prasetyo, M.Pd.

BENDAHARA          : Yunita Rini, SE., M.Si.